Program

23 października 2018 Wtorek

8.30-9.00 Rejestracja uczestników. AmberExpo Międzynarodowe Targi Gdańskie

9.00 Przejazd zagranicznych gości z hotelu do AmberExpo

9.30 Uroczyste otwarcie spotkania INcomimg Poland Gdańsk & Pomorskie Region

9.30-13.00 Spotkania i rozmowy stolikowe

10.45-11.00 Poranna przerwa kawowa

13.00-14.00 Networking lunch

14.00-17.00 Spotkania i rozmowy stolikowe

15.15-15.30 Popołudniowa przerwa kawowa

17.00 Zamknięcie spotkania

17.00-19.00 Spotkanie networkingowe – obowiązuje dodatkowa rejestracja i opłata

24 października 2018 Środa

9.00-17.00 Wizyty studyjne*

17.00-19.00 Powrót do hotelu z wizyty studyjnej I czas wolny

19.15 Transfer z hotelu na kolację pożegnalną dla zagranicznych touroperatorów *

19.30-22.00 kolacja pożegnalna dla zagranicznych touroperatorów*

* obowiązuje dodatkowa rejestracja i opłata

25 października 2018 Czwartek

Wyjazd zagranicznych uczestników workshopu

* Udział w workshopie w dniu 23.10.2018  dla przedstawicieli pomorskiej branży turystycznej jest bezpłatny. Obowiązuje proces rejestracji oraz weryfikacji zgłoszeń. Organizatorzy proponują możliwość zakupu dodatkowych pakietów obejmujących rozszerzony udział w programie wydarzenia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w programie.

BALTIC SEA TOURISM CENTER – SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRUCTURES FOR ACTIVE TOURISM  

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) 2014-2020.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 2018