Contact

Pomorskie Tourist Board

Brama Wyżynna
Wały Jagiellonskie 2a
80-887 Gdańsk
+48 58 732 70 48

www.prot.gda.pl
it@prot.gda.pl


Contact US


BALTIC SEA TOURISM CENTER – SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRUCTURES FOR ACTIVE TOURISM  

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) 2014-2020.

Pomorskie Tourist Board 2018